Duurzame energiesystemen

Wij zijn volop bezig met energiezuinige concepten en ontwikkelingen. Installaties worden uitgevoerd met energieopslag in de bodem of kruipruimte, gecombineerd met PV-systemen en opslagmodules waardoor energieneutraal kan worden gebouwd. Hemelwater wordt opgeslagen in buffers of wadi’s zodat dit ten goede komt aan de omgeving en uitdroging van de bodem wordt voorkomen.
Dit alles om de CO²-footprint te verlagen en het energieverbruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk te voorkomen.